Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Leader Bet ('ElectraWorks', 'Onze', 'Wij', zoals passend) verzamelt, gebruikt, opslaat, deelt of onze persoonlijke informatie bij zich houdt wanneer u gebruik maakt van onze diensten via onze websites en mobiele applicatie Ook beschrijft het Uw recht op gegevensbescherming, inclusief het recht bezwaar te maken tegen sommige verwerkingsprocessen die Wij kunnen uitvoeren. Let op dat Casino Kursaal Oostende SA de uitvoerder is van bwin.be en u kunt contact met u kan opnemen met betrekking van Onze diensten.

De datacontroller voor Uw Persoonlijke gegevens is:

Leader Bet of Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

 1. VERZAMELDE GEGEVENS EN METHODES VAN VERZAMELEN
 2. GEBRUIK VAN GEGEVENS
 3. AUTOMATISCHE BESLUITVORMING
 4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 5. INTERNATIONALE OVERDRACHT
 6. UW RECHTEN
 7. VEILIGHEID
 8. BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
 9. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
 10. CONTACT OPNEMEN

1 VERZAMELDE GEGEVENS EN METHODES VAN VERZAMELEN

Wij verzamelen de volgende gegevens over U:

1.1 Persoonlijke gegevens die U verstrekt tijdens het gebruik van Onze website of wanneer U zich registreert voor een account bij Ons, en dit kan zijn voor- en achternaam, geboortedatum, creditcardgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord, leeftijd- en identiteitsbewijs, factuuradres, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactinformatie;

1.2 Technische gegevens over Uw apparaat en het platform, zoals administratieve informatie of verkeersgegevens, inclusief maar niet beperkt tot: IP-bronadres, tijdstip van toegang, datum van toegang, soort apparaat, bezochte webpagina's, taalvoorkeur, Uw locatie, roamingtracering, software crashrapporten en het type browser dat U gebruikt. Deze gegevens zijn nodig voor de levering en de kwaliteit van de Services.

1.3 Uw openbare profiel, inclusief naam, foto en andere informatie die U Ons beschikbaar stelt wanneer U een bericht leuk vindt, een bericht plaatst of op een anderen wijze communiceert via sociale media-pagina's als Facebook, Twitter en Google+.

1.4 Wij slaan communicatie op wanneer U contact met ons opneemt of op andere wijze met Ons communiceert, inclusief via e-mail, brief, tekstbericht (SMS), online, berichtapplicaties, zoals WhatsApp en Skype, telefoon of de live chatfunctie op Onze website;

1.5 Andere informatie van gegevensbestanden van derden om te voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen;

1.6 Ook kunnen wij Uw persoonlijke gegevens ontvangen van online verkopers en dienstverleners, zoals gedeelde financiële diensten en liquiditeitsdiensten, en van klantlijsten die op wettige wijze zijn verkregen van derde partij verkopers;

1.7 Wij kunnen extra gegevens over U verzamelen wanneer U deze gegevens aan Ons verstrekt via het gebruik van onze services.

2. GEBRUIK VAN GEGEVENS EN WETTELIJKE BASIS

2.1 Om een door U verzochte service te leveren of een contract met U uit te voeren:

 • Om klantondersteuning en serviceberichten te bieden, inclusief berichten waarin U verzocht wordt feedback te geven op Onze services en U te informeren over wijzigingen op Onze website, diensten of veranderingen van Onze voorwaarden en beleid.
 • Om op elk moment veiligheidscontroles uit te voeren om Uw identiteit, leeftijd en de door U verstrekte registratiegegevens te valideren en om Uw gebruik van Onze services en Uw financiële transacties te verifiëren op mogelijke overtreding van Onze Algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Veiligheidscontroles kunnen bijvoorbeeld inhouden: het verzoeken om een kredietrapport en/of op andere wijze verifiëren van de door U verstrekte gegevens tegen gegevensbestanden van derden.
 • Om uw online transacties en betalingen te verwerken (inclusief het openbaar maken van Uw persoonlijke gegevens aan derde partij betalingsverwerkers, ESP's en andere financiële instellingen, indien nodig).

2.2 Om Onze activiteiten uit te voeren en Onze legitieme belangen na te streven:

 • Om verzoeken, vragen en klachten te onderzoeken en in behandeling te nemen, en om op feedback te reageren.
 • Om spelactiviteiten toe te voegen aan Uw nieuwsfeed en inhoud te delen met andere spelers, wat kan leiden tot Loyaliteitspunten, Punten of Beloningen (deze berichtgeving kan worden beheerd in Uw privacy-instellingen).
 • Telefoongesprekken met klanten en chatgesprekken kunnen worden opgenomen, zodat Wij de kwaliteit van Onze Klantenservice en Onze producten kunnen verbeteren, Ons personeel kunnen trainen en gesprekken kunnen opslaan in het geval van een klacht.
 • U te voorzien van actie-aanbiedingen en -informatie wanneer U Uw interesse in onze Prducten heeft aangegeven of Wij dit vermoeden.
 • Wij controleren het gebruik van onze websites en online services, en gebruiken Uw persoonlijke gegevens om Ons te helpen deze te verbeteren en Onze inhoud, services en websites te beschermen, zowel online als offline.
 • Wij gebruiken persoonlijke gegevens om Onze website en services voor U te personaliseren.
 • Wij controleren klantaccounts om oneerlijke praktijken op Onze website te voorkomen.
 • Wij gebruiken persoonlijke gegevens om klachten van U of van anderen over Onze websites of Onze services te onderzoeken.
 • Wij kunnen verplicht worden gesteld Uw gegevens met betrouwbare derden te delen die Ons relevante diensten leveren voor Onze spelservices, inclusief klantondersteuning, informatiebeveiliging, betalingen, marketing, gegevensanalyses, onderzoek en enquêtes.
 • Wij zullen Uw persoonlijke gegevens gebruiken in verband met wettelijke claims, voor naleving van de wet- en regelgeving en voor onderzoeksdoeleinden, indien nodig (inclusief de bekendmaking van deze gegevens in verband met wettelijke processen of geschillenbeslechting).
 • Wij gebruiken Uw persoonlijke gegevens om een profiel van demografische gegevens, Uw waarschijnlijke gedrag en voorkeuren op te stellen. Dit wordt gebruikt ter informatie voor de beslissingen die Wij nemen in verband met de service, inhoud en acties die Wij U aanbieden. Ook maken wij rapporten op van de bijdragen aan onze commerciële prestaties van verschillende klantprofielen. Wij creëren profielen via handmatige of geautomatiseerde processen, inclusief van derde partij dienstverleners.

2.3 In overeenstemming met Uw voorkeuren:

 • Afhankelijk van Uw marketingvoorkeuren (indien van toepassing), gebruiken Wij Uw persoonlijke gegevens om U marketingcommunicaties te doen toekomen die van belang voor U kunnen zijn, via verschillende platformen, zoals e-mail, tekstberichten (waaronder WhatsApp en instant messenger van Skype), telefoon, post, online, berichten, pushberichten en andere beschikbare kanalen, om U te voorzien van informatie met betrekking tot Onze producten, services en acties, inclusief andere spelproducten (zoals online poker, casino, wedden en bingoservices).
 • Om U toe te laten tot enquêtes of acties waarvoor U toestemming heeft gegeven.
 • Wij plaatsen cookies en gebruiken vergelijkbare technologieën in overeenstemming met onze Cookiesverklaring. Ga voor meer informatie naar onze Cookiesverklaring Cookiesverklaring.
 • In andere gevallen, en wanneer Wij U vragen om toestemming, gebruiken Wij Uw persoonlijke gegevens voor het doeleinde dat Wij U dan beschrijven.
 • Wanneer Wij handelen met Uw toestemming, kunt U altijd Uw toestemming intrekken, al kunnen Wij wettelijke redenen hebben om Uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, zoals hierboven beschreven. U kunt zich hiervoor op elke gewenst moment uitschrijven door Uw marketingvoorkeuren bij te werken.

2.4 Om wettelijk bepaalde redenen:

 • Als reactie op verzoeken van overheid of wetgevende instanties die een onderzoek uitvoeren.
 • Om fraude, terrorisme, verkeerde voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of overtredingen te onderzoeken en/of te rapporteren, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

3. AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Wij kunnen gebruik maken van automatische besluitvorming (d.w.z. beslissingen die genomen worden zonder menselijke tussenkomst), inclusief het creëren van een profiel van Uw demografische gegevens, gedrag in het verleden, waarschijnlijk gedrag in de toekomst en voorkeuren.

Hiermee kunnen Wij:

 • U persoonlijk gerichte inhoud en aanbiedingen sturen via Ons platform, en via marketingcommunicaties;
 • klanten differentiële services bieden in verband met betalingen en geldopnames, klantenservice en andere operationele diensten; en
 • voldoen aan de wettelijke regelgeving voor fraudebestrijding, antiwitwaspraktijken en verantwoordelijk spelen.

Als U niet akkoord gaat met de uitkomst van de automatische beslissing, kunt U contact met Ons opnemen via de gegevens in de sectie Uw rechten en zullen Wij de beslissing herzien.

4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen gegevens over U bekend maken:

 • aan andere ondernemingen binnen de GVC-groep, die bestaat uit Entain en zijn directe en indirecte dochterondernemingen, om interne redenen, hoofdzakelijk voor zakelijke en operationele doeleinden in lijn met deze privacyverklaring;
 • aan derde partij dienstverleners, die namens Ons gegevens verwerken voor de hierboven aangegeven doeleinden. Deze derde partijen zijn onder andere leveranciers van websitehosting en -onderhoud, callcentres, services in verband met het controleren en verifiëren van indentiteit en informatie, marketing, gegevensanalyse, onderzoek en enquêtes, derde paprtij elektronische betalingsverwerkers en/of financiële instellingen om financiële transacties te verwerken en andere organisaties die technische ondersteuning bieden, Uw online transacties verwerken en Uw account onderhouden;
 • aan wettelijke instanties en openbare autoriteiten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wanneer Wij van mening zijn dat Wij aan een verplichting moeten voldoen.
 • aan derde partijen om Onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te versterken; of om de rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging van de GVC-groep, derde partijen of het publiek te beschermen;
 • aan andere online gaming websites, banken, creditcardmaatschappijen, wanneer Wij van mening zijn dat U heeft valsgespeeld, of getracht heeft Ons of een andere speler van Onze services te frauderen, inclusief maar niet beperkt tot manipulatie van het spel, betalingsfraude of verboden transacties (inclusief witwaspraktijken); en
 • aan derde partijen in het geval van verkoop en aankoop van activa, fusie, faillissement of reorganisatie.

5. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Wij bewaren Uw persoonlijke gegevens op Onze servers in de EER.

Daar Wij een multinationale organisatie zijn, zijn Wij vaak verplicht gegevens internationaal over te dragen. Daarom kunnen Uw gegevens globaal worden overgedragen (als Uw gegevens zijn verzameld binnen de Europese Economische Ruimte betekent dit dat Uw gegevens buiten de EER kunnen worden overgedragen).

Wanneer Uw persoonlijke gegevens naar een land of territorium buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, en als dit een land is met een besluit waarbij het beschermingsniveau niet passend wordt verklaard door de Europese Commissie, zullen Wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de privacy van Uw persoonlijke gegevens beschermd blijft. Bijvoorbeeld: door gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften van de verwerker, intragroep privacy-overeenkomsten, standaard contractuele clausures die zijn goedkeurd door de Europse Commissie of door te verifiëren dat de derde partijen gecertificeerd zijn onder een certificatiemechanisme dat voldoet aan de internationale privacyregelgeving.

6. UW RECHTEN

U heeft wettelijk een aantal rechten met betrekking tot Uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met Ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

 • Het recht op bezwaar tegen verwerking. U heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van verwerking, inclusief de verwerking voor directe marketing.
 • Het recht te worden geïnformeerd. U heeft het recht duidelijke, transparante en eenvoudig te begrijpen informatie te ontvangen over hoe wij Uw gegevens gebruiken en wat Uw rechten zijn.
 • Recht op toegang. U heeft het recht toegang te krijgen tot uw gegevens (als Wij deze verwerken), en tot bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in dit Privacybeleid).
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht Uw gegevens te laten rectificeren als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. U kunt verzoeken om rectificatie van fouten in de gegevens die Wij van U hebben.
 • Het recht op wissing. Ook wel bekend als het recht op vergetelheid en dit houdt eenvoudig in dat U om wissing of verwijdering van de gegevens die Wij over U hebben kunt verzoeken. Dit recht is niet absoluut en is niet van toepassing wanneer legitieme en doorslaggevende redenen van toepassing zijn.
 • Het recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht verder gebruik van Uw gegevens te blokkeren of tegen te houden. Wanneer de verwerking wordt gelimiteerd, kunnen Wij Uw gegevens nog wel bewaren, maar deze wordt niet meer gebruikt.
 • Het recht van gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht Uw gegevens te verkrijgen en deze te gebruiken voor Uw eigen doeleinden voor verschillende services. Dit is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen.
 • Het recht een klacht in te dienen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij Uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken. Zie de sectie met contacten hierboven.
 • Het recht Uw toestemming in te trekken. Als U Ons toestemming heeft gegeven iets te doen met Uw gegevens, kunt U op elk gewenst moment Uw toestemming voor het verwerken van Uw gegevens intrekken.

7. VEILIGHEID

Wij begrijpen het belang van informatiebeveiliging en de technieken die nodig zijn om informatie te beveiligen. Wij passen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen toe om Uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde wijzigingen, bekendmaking of vernietiging van gegevens die Wij bewaren, en Wij ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat Onze dochterondernemingen, vertegenwoordigers, partners en leveranciers ook de juiste veiligheidsniveaus toepassen. In het bijzonder:

 • Met firewalls beveiligde gegevenscentra;
 • Gecertificeerde versleutelde webpagina's; en
 • ISO27001:2013-gecertificeerde bedrijfspraktijken

8. BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De periode waarin Wij Uw gegevens kunnen bewaren is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens waren verzameld, of U verzocht heeft om wissing van de gegevens, en of de gegevens wegens wettelijke verplichtingen bewaard moeten blijven (bijv. voor het naleven van de wet). Wij zullen Uw gegevens zolang bewaren als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens verzameld waren. Wanneer Wij Uw persoonlijke gegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met Uw toestemming, verwerken Wij de persoonlijke gegevens totdat U ons verzoekt te stoppen en gedurende een korte periode hierna (waarin Wij Uw verzoek kunnen toepassen). Ook noteren Wij het feit dat U Ons heeft verzocht U geen direct marketingmateriaal te sturen of Uw persoonlijke gegevens voor een oneidige periode te verwerken, zodat Wij Uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Wanneer Wij Uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen, zullen Wij dit doen met inachtneming van alle bewaartermijnen die worden beschreven in de toepasselijke wet.

9. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze verklaring (en supplementaire verklaringen) van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen U op de hoogte brengen van de wijzigingen wanneer Wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij raden U aan deze Privacyverklaring regelmatig door te lezen.

10. CONTACT OPNEMEN

Bij vragen of wanneer u uw recht wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met ons via Fnina.

U heeft het recht om contact op te nemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit in geval van vragen of zorgen. Als Wij Uw vragen of problemen niet kunnen oplossen, heeft U tevens het recht beroep in te stellen voor een nationale rechtbank.

Gewijzigd/Aangemaakt 25-05-2018