GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOALS GEWIJZIGD OP 21/05/2021

BELANGRIJK - LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR ALVORENS DEZE OVEREENKOMSTEN TE ACCEPTEREN. WIJ RADEN U AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VERVOLGENS AF TE DRUKKEN ZE SAMEN MET ALLE ANDERE VORMEN VAN COMMUNICATIE (BIJVOORBEELD: BEVESTIGINGS-E-MAILS, SMS-BERICHTEN, EXTRA BEPALINGEN, TRANSACTIEGEGEVENS, SPELREGELS EN BETALINGSMETHODEN) DIE VAN BELANG ZIJN VOOR UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN/OF DE DIENSTEN TE BEWAREN. WIJ BEWAREN ONS CONTRACT MET U NIET DUS RADEN WIJ U AAN DEZE VOORWAARDEN AF TE DRUKKEN VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE. DEZE VOORWAARDEN KUNNEN AAN VERANDERING ONDERHEVIG ZIJN (ZOALS HIERONDER BESCHREVEN). WIJ RADEN U DAAROM AAN REGELMATIG ONZE WEBSITE TE CHECKEN: www.bwincasino.be VOOR ALLE MOGELIJKE AANPASSINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Door te klikken op 'Verzenden' of 'Ik ga akkoord' en/of door gebruik te maken van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) wordt op basis van deze Gebruiksvoorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst aangegaan tussen, (a) U, de eindgebruiker ('U'), en (b) de Operator (Entain Operations Ltd en/of de toepasselijke partner, afhankelijk van de toepassing).

De Operator wordt aangeduid met 'We', 'Ons' of 'Onze'.

Entain Operations Ltd (met geregistreerd adres op Suite 6, Atlantic Suites Europort Avenue, Gibraltar, geregistreerd onder het nummer 112454) is een partnerschap aangegaan met INFINITI CASINO OOSTENDE N.V. voor het aanbieden van A+ games (casinogames).

INFINITI CASINO OOSTENDE N.V. (met maatschappelijke zetel te Kursaal-Oosthelling 12, 8400 Oostende en ondernemingsnummer BTW BE 0654.960.430) biedt diensten aan in het kader van een A+ vergunning met nummmer A+571352 op casino.bwin.be (het "bwin. Platform', 'bwin.be' of 'www.bwin.be'), en elk ander online of mobiel platform dat door ons wordt aangeboden (elke individuele site is een 'Platform') waarop U met Uw account toegang krijgt tot Onze speldiensten, zoals hieronder gedefinieerd ('Diensten').

De Eindgebruiker is een particulier die contractueel verbonden is aan INFINITI CASINO OOSTENDE N.V. voor de spelen aangeboden in de toepasselijke module en aan Entain Operations Ltd voor het overige.

De Operator heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de onderneming Professional Gaming Services met maatschappelijke zetel teAvenue Lavoisier 29, 1300 Limal, met ondernemingsnummer BTW BE 0538.717.610, houder van een E-vergunning met nummer 252907 om de bwin branding en gaming software te gebruiken en om in bepaalde promotie- en ondersteuningsdiensten voor de Operator te voorzien.

Indien U klachten, claims of geschillen hebt met betrekking tot een uitkomst van de Diensten of een andere door Ons uitgevoerde activiteit, moet U zo snel mogelijk contact met Ons opnemen overeenkomstig paragraaf 22 hieronder.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met het Privacybeleid, de sectie Toernooien (Poker), de secties Leren spelen/Beginnen en secties Spelregels (Poker, Casino, Games), de Veelgestelde vragen, alle aanvullende spelregels, het Bescherming tegen verbroken verbinding en annuleringsbeleid, de b'friends Voorwaarden, Standaard Actievoorwaarden, Kosten en provisie, het Beleid voor inhoud van derden en overige aanvullende regels en voorwaarden die worden gepubliceerd op de Platformen of op andere wijze aan u kenbaar worden gemaakt die specifiek van toepassing zijn op evenementen, spellen, software, promoties of toernooien een juridisch bindende overeenkomst tussen U en Ons ('Overeenkomsten'). Wij raden U met klem aan al deze documenten zorgvuldig door te lezen, aangezien elk document onderdeel uitmaakt van de juridisch bindende overeenkomst tussen U en Ons.

INDIEN DEZE OVEREENKOMSTEN WORDEN VERTAALD NAAR EEN ANDERE TAAL, PREVALEERT DE NEDERLANDSTALIGE VERSIE IN GEVAL VAN EEN CONFLICT TUSSEN DE VERTALING EN DE NEDERLANDSTALIGE VERSIE.

Deze Gebruiksvoorwaarden prevaleren in het geval van enig conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de regels van enig spel of enig ander document waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen, tenzij andersluidende bepaling.

Het niet of niet onmiddellijk uitoefenen van de Ons door middel van de onderhavige Algemene Voorwaarden toekomende rechten, dient op geen enkele wijze verstaan te worden als een afzien van of opgeven van de (uitoefening van deze) rechten.

Door te klikken op 'Verzenden' of 'Ik ga akkoord' om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren of door van deze Diensten gebruik te maken, erkent u en accepteert u deze Overeenkomsten. Elke toegang tot en elk gebruik van Onze Diensten is onderhevig aan deze Overeenkomsten. Als U vragen hebt over deze Overeenkomsten, raden Wij U aan contact op te nemen met een onafhankelijke juridische adviseur.

Wij willen U wijzen op Ons Privacybeleid waarin wordt beschreven hoe Wij omgaan met Uw persoonlijke gegevens en hoe Wij deze beschermen. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent en accepteert U tevens het Privacybeleid.

SPELDIENSTEN

De speldiensten zijn de diensten die Wij aanbieden via de volgende platformen: casino.bwin.be en alle andere spelplatformen die Wij af en toe aanbieden(samen de 'Speldiensten' genoemd).

Indien U van onze Speldiensten gebruik maakt of van plan bent dit te doen, dient U zich te houden aan paragraaf 28 van deze Gebruiksvoorwaarden, die specifiek van toepassing is op de Speldiensten.

1. TOEPASBAARHEID VAN OVEREENKOMSTEN

Door het betreden van Onze Website www.bwincasino.be, , het gebruik van Onze Diensten, door het installeren van Onze software en/of door te klikken op de knop 'Verzenden' of 'Ik ga akkoord' verklaart U deze Gebruiksvoorwaarden gelezen, verstaan en goedgekeurd te hebben. U verklaart bovendien, jedoch niet uitsluitend, het volgende:

  • dat U de leeftijd van 21 jaar bereikt hebt voor het gebruik van de Gaming Diensten;
  • dat U kennis heeft en voldoet aan de relevante wettelijke bepalingen en verplichtingen in het voor U relevante rechtsgebied;
  • dat U op de hoogte bent van het feit dat een schending van deze Overeenkomsten kan leiden tot diskwalificatie, het afsluiten van Uw account, verbeuring van gelden en/of gerechtelijke sancties tegen U;
  • dat U niet uitgesloten bent aan de deelname van spelen, diensten enz. die door ons voorzien zijn (bijvoorbeeld een verbod tot spelen of wedden, zelfs het geval dat dit verbod vrijwillig aangevraagd werd, door de Belgische Kansspelcommissie). Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld, noch verantwoordelijk voor mogelijke sancties die U door enige instantie opgelegd worden voor het gebruik van onze Diensten, Onze Website www.bwincasino.be enz.;
  • dat U niet de intentie heeft om op gelijk welke aard of wijze illegale activiteiten uit te oefenen, vals te spelen of te misleiden, of deel te nemen namens of in naam van een persoon of entiteit anders dan Uzelf;
  • dat uitsluitend U aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor gelijk welke schade of verlies dat wordt aangedaan aan Ons of aan derden door middel van Uw handelingen, communicaties enz. op Onze platformen en/of websites;
  • dat het gebruik van Onze platformen, Diensten, websites enz. Uw vrijwillige keuze is en dit op Uw eigen risico;
  • dat U niet van plan bent, ten tijde van het voor het eerst betreden van Onze website www.bwincasino.be of vanaf het voor het eerst klikken op de knop 'Verzenden' of 'Ik ga akkoord', om gerechtelijke of andere procedures aan te vatten tegen Ons die gebaseerd zijn op Onze inhoud, design, businessmodel, praktijken, website enz., hetzij voor grove en opzettelijke schade die door Ons werd veroorzaakt.
  • dat U kennis heeft van het feit dat er geen progressieve jackpots kunnen gewonnen worden voor een waarde die 25.000 € overstijgt.

2. WETTIGHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

2.1

U kunt enkel van de Gaming Diensten gebruik maken als u 21 jaar of ouder bent. Tevens mag u alleen gebruik maken van deze Diensten als het u toegestaan is volgens de wetten die van toepassing zijn in uw rechtsgebied. U bevestigt dat u geen gebruik maakt van onze Dienstenniet van buiten België gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om U, ten allen tijde en zonder opgave van reden, te vragen bewijs te overleggen van Uw leeftijd, en uw Account kan worden opgeschort totdat bevredigend bewijs hiervan is overlegd. U begrijpt en accepteert dat Wij U geen juridisch advies of wettelijke garanties kunnen geven en dat het Uw eigen verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat U zich te allen tijde houdt aan de wetten die op U van toepassing zijn en dat U het volledige juridische recht geniet om de Diensten te gebruiken. U erkent dat gokken door minderjarigen niet aanvaardbaar is en we kunnen alle pogingen om dit te doen doorverwijzen naar de Kansspelcommissie die de zaak voorleggen kan aan Uw lokale gerechtelijke vervolgingsinstanties. Zonder beperking van het bovenstaande kan U in bepaalde gebieden de toegang tot Onze Diensten worden ontzegd. Elk gebruik van de Diensten geschiedt op eigen initiatief en is geheel voor eigen risico.

Door gebruik te maken van de Diensten erkent U dat U de Diensten op geen enkele manier beledigend, ongewenst, oneerlijk of onfatsoenlijk vindt.

3. ACCOUNT/REGISTRATIE

3.1

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet U zich eerst aanmelden voor een Account bij Ons.

3.2

U kunt enkel een account bij Ons openen door een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen en andere verplichte informatie in te voeren waar Wij om vragen voor Ons registratieformulier zoals (maar niet beperkt tot) Uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer (een 'Account'). U garandeert dat de gegevens die u bij registratie verstrekt, juist zijn en U zal Ons, in het geval van veranderingen ten opzichte van de ingevoerde informatie, hierover zo snel mogelijk informeren, alsook zal u de nodige aanpassingen doorvoeren waar nodig. U kunt de gegevens die U bij registratie verstrekt, op elk moment wijzigen door Uw Accountvoorkeuren te bewerken. Raadpleeg Ons Privacybeleid voor meer details. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

3.3

Er worden geen administratieve kosten in rekening gebracht voor het openen van een Account. Wij zijn geen bank en bedragen worden niet verzekerd door een overheidsinstantie. Alle betalingen in en uit Uw Account moeten worden betaald in de valuta (€) die beschikbaar zijn op de Services en zijn niet rentegevend, en U garandeert dat alle betalingen in Uw Account afkomstig zijn van een betalingsbron waarvan U de genoemde accounthouder bent.

3.4

Om te kunnen spelen om 'echt geld' of om een weddenschap te plaatsen, moet U eerst 'echt geld' storten op uw Account volgens een van de methoden die op dat moment door Ons worden voorgesteld. Dergelijke gelden worden op Uw Account gestort nadat deze daadwerkelijk zijn ontvangen door Ons en/of Onze agenten. Er kunnen minimum- en maximumlimieten van toepassing zijn op de stortingen op Uw Account, afhankelijk van Uw geschiedenis bij Ons, de stortingsmethode en andere factoren die uitsluitend door Ons worden bepaald. Raadpleeg Kassier voor meer details over de huidige stortings- en uitbetalingsopties en de daaraan verbonden kosten.

3.5

U kunt op elk gewenst moment verzoeken tot opnamen van Uw Account doen, mits alle betalingen zijn ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om aan elk verzoek tot opname gedeeltelijk of geheel te voldoen via dezelfde betalingsmethode en in dezelfde valuta als waarin de stortingen zijn gedaan. Wanneer een betaalkaart of een e-wallet is gebruikt om een storting te doen, behouden Wij ons het recht voor elk verzoek tot opname te weigeren tot veertien (14) dagen nadat de storting is verricht.

3.6

Om van bepaalde Diensten gebruik te maken, moet U mogelijk eerst bepaalde software downloaden en installeren, die wordt aangeboden op het relevante Platform. Met betrekking tot de geleverde software of uitrusting wordt verwezen naar artikel 21 hieronder.

4. WERKELIJKE IDENTITEIT EN ÉÉN ACCOUNT

De naam op Uw Account moet overeenkomen met Uw werkelijke en wettige naam en identiteit, en de naam op Uw Accountregistratie moet overeenkomen met de naam op de betaalkaart(en) of andere betalingsaccounts die worden gebruikt om geld te storten of te ontvangen op Uw Account. Accounts kunnen enkel ten persoonlijke titel en belang gehouden worden en op geen enkele aard of wijze voor (semi-)professionele redenen noch namens een derde partij. Om Uw identiteit na te gaan behouden Wij Ons het recht voor U op elk gewenst moment te vragen om een afdoende bewijs van Uw identiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een kopie van een geldig paspoort/geldige identiteitskaart en/of eventuele gebruikte betaalkaarten) en afdoende bewijs van de juistheid van het adres (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een recente rekening van een nutsbedrijf of een recent bankafschrift). Indien u dergelijke documentatie niet tijdig kunt verstrekken, kan dit leiden tot opschorting of annulering van de Account. Het is U niet toegestaan om meer dan één (1) Account te hebben in verband met Uw gebruik van de Platformen. Als U meer dan één (1) Account hebt, of Accounts hebt onder verschillende namen, moet U onmiddellijk contact met Ons opnemen om deze Accounts te laten samenvoegen tot één (1) Account. Indien u meerdere Accounts opent, behouden Wij Ons het recht voor Uw Account(s) te sluiten. Mochten we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat U meerdere Accounts hebt geopend met de bedoeling om het bedrijf te bedriegen of de veiligheidsmaatregelen te omzeilen, dan behouden Wij Ons het recht voor om iedere transactie te annuleren die verbonden is met genoemde poging tot fraude. Als U Uw Accountnaam of Uw wachtwoord kwijt bent, kunt U contact met ons opnemen voor een vervanging ervan.

5. GEEN WERKNEMERS OF PARTNERS VAN DE GROEP, BOOKMAKERS OF SPORT DEELNEMERS OF ONBEVOEGDE PERSONEN

Indien u (i) een directeur, manager, medewerker, adviseur of tussenpersoon van de Operator of de Dienstenaanbieder of een van hun directe of indirecte dochterondernemingen bent (de 'Groep') (of was gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het goedkeuren van deze Gebruiksvoorwaarden); (ii) een leverancier of verkoper van de Groep; (iii) (met betrekking to de Sportdiensten) een bookmaker of wedagent of een persoon die op andere wijze betrokken is bij de creatie, de organisatie of de uitvoering van een evenement met betrekking tot dewelke Wij weddenschappen aanvaarden (met inbegrip van doch niet uisluitend sportpersonen, atleten, leden van sportverenigingen en/of sportcompetities) is het U niet toegestaan een Account bij ons aan te maken of om direct of indirect gebruik te maken van de Diensten (elk een 'Onbevoegde persoon'), tenzij dit bij de uitvoering van uw werk als medewerker van de Groep hoort. Zo mogen ook familieleden (of mensen levend in hetzelfde huishouden) van Onbevoegde personen zich niet bij Ons inschrijven of direct of indirect gebruik maken van de Diensten. Voor deze doeleinden omvat de term 'familielid' (zonder hiertoe beperkt te zijn) een echtgenoot, partner, ouder, kind of broer of zuster.

6. UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

6.1

Wij behouden Ons het recht voor om elk van onze Diensten naar eigen goeddunken met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande berichtgeving op te schorten, te wijzigen, te verwijderen en/of toe te voegen en Wij zijn niet aansprakelijk voor een dergelijke handeling en/of de gevolgen ervan.

6.2

Wij verbieden alle oneerlijke praktijken bij het gebruik van Onze Diensten. We doen dit om Onze klanten en de integriteit van de Diensten te beschermen. Raadpleeg Ons Beleid inzake Oneerlijk voordeel, dat is opgenomen in deze Overeenkomsten, en Ons Beleid tegen vals spelen in paragraaf 27.4. voor meer informatie. Als blijkt dat een klant heeft deelgenomen aan enige vorm van complot of aan andere activiteiten die Wij beschouwen als vals spelen, kan zijn of haar Account permanent worden gesloten en hebben wij het recht elk saldo verbeurd te verklaren of achter te houden conform paragraaf 17 van deze Voorwaarden.

6.3

Wij verbieden het plaatsen van verboden Inhoud van derden (zoals hierna gedefinieerd) op Onze Platformen. Raadpleeg Ons Beleid inzake inhoud van derden, dat is opgenomen in deze Overeenkomsten, voor meer informatie.

6.4

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van bepaalde van onze Diensten, Platformen of wedstrijden op onze platformen incidenteel te schorsen.

6.5

Geen communicatie of informatie die in het kader van de Diensten weergegeven wordt is bedoeld om juridisch of fiscaal advies in te houden en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een eventueel vertrouwen op dergelijke inhoud.

6.6

Met het oog op een verwijzing naar de tijd in verband met Uw gebruik van de Diensten, maken Wij gebruik van de tijdzone GMT +1(Brussel), tenzij anders aangegeven.

6.7

Uw gebruik van de Diensten is enkel voor uw persoonlijk gebruik. U mag de Diensten niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De termen bwin en alle andere tekens die door de Groep worden gebruikt, zijn de handelsmerken, dienstmerken en/of handelsnamen van de Groep of een van zijn dochterondernemingen of licentiegevers. Verder is al het materiaal dat wordt gebruikt door de Groep, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, beeldmateriaal, afbeeldingen, tekeningen, foto's, animaties, video's, muziek, audio, tekst (en alle intellectuele eigendomsrechten hierop) eigendom van de Groep of een van haar dochterbedrijven of aan haar gelieerde bedrijven en/of haar licentiegevers en wordt al het genoemde materiaal beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. U verkrijgt geen rechten over dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal of dergelijke auteursrechtelijk beschermde handels- of servicemerken door Uw gebruik van Onze website www.bwincasino.be of Onze Diensten en U mag deze niet gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Groep.

8. ELECTRONIC SERVICES PROVIDER

Om van de Diensten gebruik te kunnen maken, dient U Ons geld toe te sturen en mogelijk van Ons geld terug ontvangen. Wij kunnen gebruikmaken van de elektronische betalingsdiensten van derden en/of financiële instellingen ('ESP's') om dergelijke financiële transacties te verwerken. U machtigt Ons onherroepelijk, indien nodig, zulke ESP's de opdracht te geven om stortingen op en opnamen van uw Account te behandelen en U stemt er onherroepelijk mee in dat Wij dergelijke instructies namens U mogen geven in overeenstemming met Uw verzoeken zoals ingediend met gebruik van de relevante functie op Onze Platformen. U stemt ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van elke ESP die van toepassing is. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomsten en de voorwaarden van de ESP gelden deze Overeenkomsten.

9. UITBETALINGEN

9.1

Uw Accountsaldo is de hoeveelheid echt geld in Uw Account (indien aanwezig), plus of min behaalde winsten of verliezen die voortkomen uit het gebruik van de Diensten, verminderd met rakes of inschrijfgelden of overige kosten, indien van toepassing, en verminderd met bedragen die eerder door U zijn opgenomen of bedragen die verbeurd zijn verklaard of door Ons zijn teruggevorderd vanwege bekende of veronderstelde fraude of vanwege stortingen of andere transacties die zijn geweigerd of geannuleerd door Uw bank of relevante andere banken (ten gevolge van ontoereikend saldi, storneringen of andere redenen), of bedragen die anderszins aftrekbaar zijn of worden verbeurd onder deze Overeenkomsten ('Accountsaldo').

9.2

Aanvaarding van een verzoek tot uitbetaling is onderhevig aan het feit of u reeds een echt geld storting op uw account heeft gedaan, beperkingen van stortingsmethode en/of beveiligingscontroles (zie paragraaf 16 hieronder) en alle andere bepalingen van deze Overeenkomsten. Alle bedragen die U opneemt, zijn onderhevig aan de transactielimieten en verwerkingskosten voor stortings- en opnamemethoden waarvan Wij U op de hoogte stellen voordat U geld opneemt. Raadpleeg Kassier voor meer details over de huidige stortings- en uitbetalingsopties en de daaraan verbonden kosten.

9.3 

Verder kunnen Wij elk bedrag resulterend uit winst rapporteren en achterhouden om mee te werken aan de toepasselijke wetgeving. Alle belastingen die verschuldigd zijn in verband met aan U uitgekeerde winsten zijn geheel voor Uw eigen verantwoordelijkheid. Accountsaldi kunnen niet worden overgedragen, vervangen of ingewisseld voor een andere prijs. Betaling van geld dat U opneemt, gaat via cheque, bankkaart en/of andere methoden die Wij naar eigen goeddunken uitkiezen, hoewel Wij proberen rekening te houden met de wensen die U bij de registratie hebt opgegeven.

9.4

Betalingen worden verricht zodra dit redelijkerwijs mogelijk is (waarbij rekening gehouden dient te worden met een interne verwerkingstijd van maximaal drie werkdagen), hoewel er vertragingen kunnen ontstaan door de Beveiligingscontroles (zie paragraaf 16 hieronder) die Wij uitvoeren, en behoudens gevallen waarin Wij dergelijke betalingen vasthouden in overeenstemming met deze Overeenkomsten.

9.5

Alle betalingen die gebeuren via overschrijving in EUR binnen de SEPA regio zullen worden verwerkt in overeenstemming met de SEPA-criteria. Dit betekent dat zowel aan de opdrachtgever als aan de ontvanger de gebruikelijke binnenlandse tarieven in rekening zal worden gebracht voor de transactie door hun respectieve banken, zelfs indien de overdracht plaatsvindt tussen twee verschillende landen binnen de SEPA regio.

10. INACTIEVE ACCOUNTS EN IN ONBRUIK RAKEN VAN ACCOUNTS

10.1

Als U Uw Account niet gebruikt door op Uw Account 'in te loggen' met Uw Gebruikersnaam en wachtwoord en (i) een cashinzet doet of wedt via de Dienst, of (ii) aan een toernooi meedoet met cash-inschrijfgeld via de Speldiensten, of (iii) een raked hand speelt via de Speldiensten, of (iv) een storting doet, naar gelang van wat van toepassing is, gedurende een ononderbroken periode van 365 dagen, dan wordt na deze 365 dagen (de 'respijtperiode') Uw Account (en alle gerelateerde accounts bij elke ESP) als 'Inactief' beschouwd.

10.2

Als Wij gedurende een periode van achttien achtereenvolgende kalendermaanden constateren dat Uw Account Inactief is, kunnen Wij alle gelden die in Uw Account zijn achtergebleven achterhouden en Uw Account te sluiten, ten einde Uw gelden te beschermen. U kunt op elk moment contact met Ons opnemen om dergelijke achtergehouden gelden op te eisen. Uw Account wordt gereactiveerd doordat U zich aanmeldt voor een toernooi, een cashbedrag inzet of wedt, een raked hand speelt.

11. CONTENT VAN DERDEN

11.1

Beledigende of aanstootgevende taal wordt niet getolereerd op Onze chat boards, op de Platformen of jegens het personeel van de Groep. Bovendien mag U geen onjuiste en/of kwaadwillige en/of schadelijke opmerkingen maken met betrekking tot de operaties van de Groep in enig medium of op enig forum.

11.2

Conform de voorwaarden van Ons Beleid inzake inhoud van derden, zijn Wij gerechtigd alle teksten, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden en alle andere materialen ('Inhoud van derden') te verwijderen die U op de Platformen plaatst en die naar Ons oordeel inbreuk maakt op de voorwaarden van deze Overeenkomsten (zulks uitsluitend ter beoordeling van Ons).

11.3

Elke schending van dit beleid kan resulteren in het verwijderen van de inhoud van derden, het opschorten van Uw gebruik van de Diensten en/of een andere maatregel die naar Ons oordeel redelijk is ten einde naleving van het beleid alsook compensatie voor schade aan de Groep te garanderen.

12. BEKENDMAKEN VAN GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

De Gebruikersnaam en het wachtwoord die U bij Uw aanvraag van het lidmaatschap hebt gekozen, mogen niet aan derden worden bekendgemaakt. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van Uw Gebruikersnaam en wachtwoord ligt uitsluitend bij u.

U gaat ermee akkoord Uw Gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en door niemand anders te laten gebruiken. Elke persoon die zichzelf identificeert door een correcte gebruikersnaam en een correct wachtwoord in te voeren, wordt door Ons geacht de rechtmatige Accounthouder te zijn, en alle transacties waarbij een correcte gebruikersnaam en een correct wachtwoord zijn ingevoerd, zullen worden beschouwd als geldig. In geen enkel geval zijn Wij aansprakelijk voor enig verlies dat U lijdt als gevolg van ongeoorloofd gebruik of misbruik van Uw inloggegevens. Wij zijn niet verplicht om Gebruikersnamen of wachtwoorden bij te houden. Als U Uw Gebruikersnaam, Wachtwoord of ander inloggegevens kwijt bent, verzoeken wij u om op de dag zelf nog contact met ons op te nemen voor vervanging. Indien U Uw Gebruikersnaam, Wachtwoord of ander inloggegevens niet kunt terugvinden, vergeet of verliest door een andere oorzaak dan een fout van Onze kant, zijn Wij niet aansprakelijk. Verder behouden Wij Ons het recht voor uw Account op te schorten en/of te anuleren indien wij indicaties hebben van een misbruik van Uw naam en/of wachtwoord.

13. FRAUDULEUZE ACTIVITEITEN, VERBODEN TRANSACTIES EN MISLUKTE STORTINGEN

Wij hebben een nultolerantiebeleid ten opzichte van ongepast spelgedrag en frauduleuze activiteiten. Als Wij (dit uitsluitend ter beoordeling van Ons) van mening zijn dat U vals hebt gespeeld of op enige manier hebt geprobeerd Ons en/of de Groep of enige andere gebruiker of enige Dienst te bedriegen, met inbegrip van maar niet beperkt tot spelmanipulatie of betalingsfraude, inzetten op alle mogelijke uitkomsten van een wedstrijd of evenement of als Wij U verdenken van frauduleuze betalingen, inclusief het gebruik van gestolen betaalkaarten, of enige andere frauduleuze activiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het terugboeken of storneren van betalingen) of verboden transacties (met inbegrip van maar niet beperkt tot het witwassen van geld) of als Uw stortingen om enige reden niet door Uw bank worden gehonoreerd, behouden Wij ons het recht voor om Uw Account op te schorten en/of te sluiten en oninbare vorderingen te verhalen met elke methode die ons wettelijk ter beschikking staat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) het debiteren van het door U verschuldigde bedrag van Uw Account; en (ii) het instrueren van een incassobureau om het verschuldigde bedrag te innen. Dit kan een negatief effect hebben op Uw kredietbeoordeling en noodzaakt ons om Uw persoonlijke gegevens (inclusief Uw identiteit) aan de bevoegde instellingen door te geven alsook alle criminele of verdachte activiteiten door te geven aan de geëigende instanties.

Wij behouden Ons het recht voor alle winsten van elke persoon of groep personen en alle spelerpunten behaald door elke persoon of groep personen nietig te verklaren of achter te houden, indien Wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de desbetreffende persoon of groep personen een samenwerkingsverband is aangegaan in een poging om Ons en/of de Groep en/of de Diensten en/of de Platformen op enige wijze te bedriegen of schade te doen.

Wij staan in het belang van gegevensbescherming, beveiliging en het voorkomen van fraude geen gebruik toe van de communicatiekanalen die beschikbaar zijn binnen de Diensten en/of de Platformen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot chat boards aan de dealertafel) voor het aanbieden van producten en diensten (van U of van derden) of aanprijzen van dergelijke producten. Het is U uitdrukkelijk verboden informatie te plaatsen of contact op te nemen met Onze klanten om aanbiedingen, producten of diensten aan te bieden of aan te prijzen.

Met betrekking tot de Sportdiensten, in het geval dat wij vermoeden dat er sprake is van vastgelegde (versta: gemanipuleerde) wedstrijden, vastgelegde prijzen of een andere vorm van manipulatie, behouden Wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken, (i) het aanbieden van een evenement of reeks van evenementen in een van onze markten op te schorten, en (ii) de betaling met betrekking tot een evenement of reeks van evenementen in een van onze markten uit te stellen en/of te weigeren tot de integriteit van dergelijk evenement of reeks van evenementen is bevestigd door de betrokken sportfederatie.

In het geval dat de relevante bestuursorganen van de sport bevestigen dat er een actieve manipulatie van een evenement heeft plaatsgevonden of van een reeks van evenementen, behouden Wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken, weddenschappen op te schorten die geplaatst werden op dergelijke evenementen, hetzij door een persoon die wordt geacht insider kennis of informatie te hebben gehad met betrekking tot deze weddenschappen of of door enige andere persoon die, naar onze mening, aangesloten is bij, samenwerkt met of op gelijk welke manier betrokken is met dergelijke persoon.

14. FOUTEN

U dient Ons onmiddellijk te informeren zodra U fouten opmerkt met betrekking tot Uw Account, berekeningen die betrekking hebben op een weddenschap of inzet die u hebt geplaatst. In het geval van een dergelijke fout, een systeemstoring of spelstoring (een afwijking van het normale functioneren van de spellogica om wat voor reden dan ook) die resulteert in een fout in de kansenberekening, kosten, vergoedingen, rake, uitbetaling of enige valutaomrekening, naar gelang van wat van toepassing is ('Fout'), streven Wij ernaar alle partijen die rechtstreeks schade ondervinden van een dergelijke Fout, terug te plaatsen in de posities die zij innamen voordat de Fout zich voordeed. Wij behouden Ons het recht voor om alle inzetten of weddenschappen die aan een dergelijke Fout werden blootgesteld, van nul en generlei waarde te verklaren en geld van U Account te halen dat verband houdt met de desbetreffende weddenschappen of inzetten of, indien er onvoldoende saldo op Uw Account staat, te eisen dat U Ons het relevante uitstaande bedrag in verband met deze weddenschappen of inzetten terugbetaalt. In alle omstandigheden waarbij Wij (naar eigen goeddunken) bepalen dat een Fout is gebruikt om een oneerlijk voordeel te behalen, behouden Wij Ons het recht voor deze activiteit te verklaren als onderhevig aan paragraaf 17 (Verbeurdverklaring en sluiting van Accounts) van deze Voorwaarden.

15. BEVEILIGINGSCONTROLE

Om een hoog niveau van veiligheid en integriteit te handhaven binnen het systeem, behouden Wij ons het recht voor op elk gewenst moment een beveiligingscontrole uit te voeren om Uw identiteit, leeftijd en de door U geleverde registratiegegevens te controleren, en om Uw gebruik van de Diensten te verifiëren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verificatie van Uw naleving van deze Overeenkomsten en het beleid van de Groep en van controle van de financiële transacties die U via de Diensten uitvoert op mogelijke schending van deze Overeenkomsten en van toepassing zijnde wetgeving (een 'Beveiligingscontrole'). Als zodanig machtigt U Ons en Onze agenten om inlichtingen over U in te winnen voor gebruik door Ons, en om deze inlichtingen vrij te geven aan elke derde partij door wie Wij de informatie die U Ons hebt verstrekt of dient te verstrekken, in overeenstemming met deze Overeenkomsten willen laten valideren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanvragen van een kredietrapport en/of het anderszins verifiëren van de informatie tegen databases van een derde partij. Bovendien gaat U ermee akkoord om de door Ons, naar eigen goeddunken, gewenste gegevens en documenten te verstrekken, ten einde deze Beveiligingscontrole mogelijk te maken.

16. VERBEURDVERKLARING EN SLUITING VAN ACCOUNTS

16.1

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN MET BETREKKING TOT UW ACCOUNT, ELKE GERELATEERDE ESP-ACCOUNT (zoals gedefinieerd in paragraaf 8), ALLE ACCOUNTS DIE U HEBT BIJ ANDERE SITES EN/OF CASINO'S EN/OF DIENSTEN DIE EIGENDOM ZIJN VAN OF BEHEERD WORDEN DOOR OF NAMENS DE GROEP, EN, IN HET GEVAL VAN UW GEBRUIK VAN DE SPELDIENSTEN, ALLE DIENSTEN DIE HET GEDEELDE SPEL/TAFEL-PLATFORM DELEN, OM DEZE OVEREENKOMSTEN TE BEËINDIGEN, UW ACCOUNTSALDO IN TE HOUDEN, UW ACCOUNT TE SCHORSEN, EN EEN BEDRAG TER WAARDE VAN ALLE DESBETREFFENDE UITBETALINGEN EN WINSTEN VAN EEN DERGELIJKE ACCOUNT AF TE HALEN INDIEN:

16.1.1

U een materiële schending hebt gepleegd van een of meer van deze Overeenkomsten;

16.1.2

Wij ontdekken dat U de Diensten hebt gebruikt of hebt geprobeerd te gebruiken voor frauduleuze doeleinden, voor complotten (in verband met terugboekingen of met andere oogmerken) of voor onwettige of ongepaste activiteiten;

16.1.3

Wij ontdekken dat U hebt gespeeld op een andere online spelsite of -service en wordt verdacht van fraude, complotten (in verband met terugboekingen of met andere oogmerken) of onwettige of ongepaste activiteiten;

16.1.4

U de aankoopbedragen die u op Uw Account hebt overgemaakt, of de stortingen die U op Uw Account hebt gedaan, hebt 'teruggeboekt' of ontkend; of

16.1.5

U failliet gaat of er ergens in de wereld hiermee vergelijkbare procedures lopen; of

16.1.6

Wij daartoe verzocht worden door veranderingen in de regelgeving of verplichtingen opgelegd door de Belgische Kansspelcommissie/het Belgische recht.

17. BEËINDIGING

17.1

U hebt het recht om met een opzegtermijn van zeven (7) dagen Uw Account te sluiten en deze Overeenkomsten te beëindigen door het gehele saldo van uw Account op te nemen en een brief of e-mail aan Ons te sturen of Ons te bellen door middel van het gebruik maken van de gegevens in 'Contact'. Wij zullen binnen een redelijk tijdsbestek reageren, mits U de verantwoordelijkheid neemt voor alle activiteit op Uw Account tot het moment dat de sluiting door Ons is gerealiseerd.

17.2

Verantwoord spelen nemen wij zeer serieus. Indien u uw Account wilt afsluiten in verband met overwegingen ten aanzien van verantwoord spelen kunt u een e-mail sturen naar responsible.gaming@bwincasino.been dan zullen wij uw Account zo snel als redelijkerwijs mogelijk is opheffen. Verder verwijzen we nog naar de volgende folder met als titel "Gokken: plezier en vermaak" op de website van de Belgische Kansspelcommissie: https://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents_2/NL_Folder.pdf

17.3

Zonder beperking van het in paragraaf 17, bepaalde zijn Wij gerechtigd deze Overeenkomsten zeven (7) dagen na kennisgeving (of gepoogde kennisgeving) aan U op het e-mailadres dat U aan ons hebt verstrekt, te beëindigen. In het geval van beëindiging door Ons, zullen Wij U op de hoogte stellen van de voorgenomen beëindiging via e-mail en het saldo van Uw Account aan U terugbetalen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, tenzij beëindiging plaatsvindt om de redenen uiteengezet in paragraaf 17, In het geval dat Wij tot beëindiging zijn overgegaan op grond van de redenen uiteengezet in paragraaf 17, worden de uitbetalingen, bonussen en winsten in Uw Account niet terugbetaald en worden deze geacht te zijn verbeurd.

17.4

Beëindiging van deze Overeenkomsten heeft geen effect op openstaande inzetten of weddenschappen, MITS deze geldig zijn en op geen enkele wijze inbreuk maken op deze Overeenkomsten.

17.5

De hierna volgende paragrafen van deze Voorwaarden blijven geldig na beëindiging van deze Overeenkomsten door een van beide partijen: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 en 25, tezamen met alle andere paragrafen die nodig zijn omwille van interpretatie.

18. COMPENSATIE

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE DIENSTEN ALLEEN ZULT GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN IN DE OVEREENKOMSTEN. U ZULT ONS VOLLEDIG COMPENSEREN VOOR ALLE VERLIEZEN EN KOSTEN (INCLUSIEF REDELIJKE KOSTEN VOOR JURIDISCH ONDERSTEUNING) DIE WIJ (OF ENIG ANDER LID VAN ONZE GROEP) OPLOPEN ALS GEVOLG VAN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN DEZE OVEREENKOMSTEN.

19. UITSLUITING OP EIGEN VERZOEK

19.1

Als U ervoor hebt gekozen om gebruik te maken van een van onze mogelijkheden voor uitsluiting op eigen verzoek op een of meer van de Platformen die worden aangeboden, erkent U en gaat U ermee akkoord dat het U niet is toegestaan een nieuw Account te openen of te gebruiken ('Extra account') gedurende de uitsluitingsperiode die U hebt geselecteerd.

19.2

In het geval van een schending door U van 19.1 hierboven, zijn Wij daarenboven gerechtigd (maar niet verplicht) om alle gelden die U op enige Extra account stort (of op een eerder moment hebt gestort), op te schorten.

19.3

Om elke twijfel te voorkomen, dient hier nog te worden vermeld dat in het geval van een schending door U van 19.1 hierboven, Wij niet kunnen worden verplicht tot terugbetaling van enige gelden die U inzet op een Extra account tijdens de uitsluitingsperiode die u hebt geselecteerd.

20. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

20.1

HET BETREDEN VAN DE PLATFORMEN, HET DOWNLOADEN VAN SOFTWARE DIE IS VEREIST VOOR DE DIENSTEN OP DE PLATFORMEN, EN HET DEELNEMEN AAN DE DIENSTEN OF ALLE INFORMATIE DIE WIJ MET BETREKKING MET UW DEELNAME AAN DE DIENSTENVOORZIEN, GESCHIEDT OP EIGEN INITIATIEF EN IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. WIJ KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR STORINGEN IN DE WERKING VAN DE COMPUTERPROGRAMMA'S DIE ZIJN VEREIST VOOR DE DIENSTEN DIE WIJ VANAF DE PLATFORMEN TER BESCHIKKING STELLEN, FOUTEN ZOALS BESCHREVEN IN PARAGRAAF 14, BUGS OF VIRUSSEN DIE LEIDEN TOT GEGEVENSVERLIES OF ANDERE SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR, MOBIELE TELEFOON, MOBIEL APPARAAT OF SOFTWARE. BOVENDIEN KUNNEN WIJ NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE GEVOLGEN VAN POGINGEN VAN UW KANT OM VAN DE DIENSTEN GEBRUIK TE MAKEN DOOR MIDDEL VAN METHODEN, MIDDELEN OF MANIEREN DIE DOOR ONS NIET ZO BEDOELD ZIJN.

20.2

WIJ LEVEREN DE DIENSTEN MET DE VAKBEKWAAMHEID, DESKUNDIGHEID EN ZORG DIE REDELIJKERWIJS MAG WORDEN VERWACHT EN IN ESSENTIE ZOALS BESCHREVEN IN DE OVEREENKOMSTEN. WIJ DOEN GEEN ANDERE TOEZEGGINGEN OF GEVEN GEEN ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN. IN HET GEVAL VAN EEN TECHNISCHE STORING ZULLEN WIJ, VOOR ZOVER REDELIJK, ALLES IN HET WERK STELLEN OM DE DIENST ZO SNEL MOGELIJK TE HERSTELLEN. WIJ ZIJN ECHTER NIET VERPLICHT OM OVERBODIGE OF BACK-UPNETWERKEN EN/OF -SYSTEMEN TER BESCHIKKING TE STELLEN.

20.3

ONZE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID, INDIEN BESTAANDE, JEGENS U OF DERDEN, VOORTKOMEND UIT DEZE OVEREENKOMSTEN OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE COMPUTERPROGRAMMA'S DIE ZIJN VEREIST VOOR DE DIENSTEN DIE WE OP DE PLATFORMEN AANBIEDEN, WEGENS CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERE REDENEN, IS IN ELKE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN BEPERKT TOT HET BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, DAT U VANUIT UW ACCOUNT HEBT BETAALD AAN INZET, RAKES EN/OF ANDERE KOSTEN, NAARGELANG VAN WAT VAN TOEPASSING IS, IN DEZELFDE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN EN IN RELATIE TOT DE DIENST WAAROP DE BEWUSTE AANSPRAKELIJKHEIDSEIS VAN TOEPASSING IS.

20.4

DE GROEP (INCLUSIEF MANAGERS, DIRECTEUREN, AGENTEN EN WERKNEMERS) KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD JEGENS U OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERE REDENEN, VOOR BEDRIJFSVERLIEZEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTEN, INKOMSTEN, KLANTEN, ZAKELIJKE KANSEN, GOODWILL OF REPUTATIE, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR ANDERE VERLIEZEN DIE VOORTKOMEN UIT DE OVEREENKOMSTEN OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN OP DIT MOMENT REDELIJKERWIJS NIET DOOR TE GROEP KUNNEN WORDEN VOORZIEN.

20.5

NIETS IN DEZE OVEREENKOMSTEN KAN ONZE MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKEN OF UITSLUITEN VOOR FRAUDE, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL OF, MET BETREKKING TOT CONSUMENTEN, MATERIELE INBREUK (BEHALVE IN HET GEVAL VAN OVERMACHT), DE NIET-UITVOERING VAN EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST, EN VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN ONZE ZIJDE OF EEN OPZETTELIJKE FOUT.

21. MELDINGEN/ KLACHTEN

Indien u klachten, claims of geschillen hebt met betrekking tot een resultaat ten aanzien van de Diensten of andere activiteiten, dient u uw klacht zo snel mogelijk na de datum van de oorspronkelijke transactie waarop de claim of het geschil betrekking heeft schriftelijk in te dienen. Klachten kunnen schriftelijke per post naar Ons verzonden worden op:

Voor de Casino Module: Customer Services Infiniti Casino Oostende, Kursaal-Oosthelling 12, 8400 Oostende

Voor alle andere problemen : Customer Services Manager, Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, of contacteer ons via het “Contacteer Ons” formulier.

Alle kennisgevingen die Wij U doen toekomen (behalve voor zover hierin anders beschreven), worden naar het e-mailadres gestuurd dat U opgeeft bij het registreren van Uw Account. Het is Uw verantwoordelijkheid Ons attent te maken op alle veranderingen in dit adres via de optie 'E-mail wijzigen' in de service provider's software en Uw e-mailaccount regelmatig te controleren op e-mails van Ons.

U kunt uw klacht altijd indienen bij de Europese ODR-Plaftform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Indien U niet tevreden bent met Onze reactie kunt U contact opnemen met de Belgische Kansspelcommissie op ksc.cjh@gamingcommission.be

22. GEGEVENSBEVEILIGING

22.1

Wij zijn gerechtigd Uw persoonlijke gegevens te delen met elk van Onze agenten die dergelijke gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor de doelen die Wij zullen omschrijven, en overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomsten. Wij zullen Uw persoonlijke gegevens gebruiken conform het Privacybeleid. In de gevallen waarin Wij een samenwerkingsverband zijn aangaan met een derde partij waarbij deze bepaalde functies voor ons uitvoeren of Wij opereren onder de merknaam van een derde partij, kunnen wij uw persoonlijke gegevens en andere gegevens met betrekking tot Uw gebruik van de Dienst met deze derde partij delen of aan deze overdragen voor zover noodzakelijk voor het leveren van de Dienst. Door het gebruik van de Dienst en akkoord te gaan met deze voorwaarden geef u hierbij uw toestemming voor de toepassing van alle mogelijke toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bijbehorende voorschriften, voor ons om deze informatie en persoonlijke gegevens te delen en/of over te dragen aan zulke derde partijen.

22.2

U dient er vanuit te gaan dat alle gebruik van Onze website, en alle e-mails, Sms-berichten en telefoongesprekken tussen U en Ons zullen worden geregistreerd. Deze registraties blijven Onze eigendom en mogen worden gebruikt als bewijsmateriaal in het geval van een geschil of om Onze klantenservice te verbeteren. Deze registraties worden gedurende een periode van 36 maanden bijgehouden.

23. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomsten zullen onderworpen zijn aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van België.

Indien enig onderdeel van deze Overeenkomsten in enig opzicht ongeldig, illegaal of niet uitvoerbaar zal blijken te zijn, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de rest van de Overeenkomsten, die geldig en uitvoerbaar zal blijven conform hun respectievelijke voorwaarden. De bepalingen die als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar beschouwd worden, worden geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die in de grootst mogelijk mate overeen met het idee en doel van de vorige bepaling.

24. TOEWIJZING

Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomsten over te dragen, toe te wijzen, in sublicentie of in onderpand te geven, in hun geheel of gedeeltelijk, aan elke gewenste persoon, zonder kennisgeving (en ongeacht of U daarin toestemt of niet), mits een dergelijk toewijzing geschiedt op dezelfde voorwaarden of op voorwaarden die niet minder gunstig zijn voor U. U mag Uw rechten of plichten onder deze Overeenkomsten op geen enkele manier toewijzen, in sublicentie geven of op enige andere wijze overdragen.

25. RECHTEN VAN DERDEN

25.1

Behalve voor zover deze Overeenkomsten expliciet bepalen dat een derde partij in zijn/haar eigen recht een bepaling van deze Overeenkomsten mag afdwingen, heeft een persoon die geen partij is in deze Overeenkomsten geen recht krachtens lokale wetgeving of beschikking om zich te verlaten op enige bepaling van deze Overeenkomsten of deze af te dwingen, maar dit heeft geen invloed op enig recht of verhaal van een derde partij dat bestaat of beschikbaar is op een andere manier dan krachtens lokale wetgeving of beschikking.

25.2

Om elke twijfel te voorkomen dient hier te worden vermeld dat elk lid van de Groep een bedoelde begunstigde (derde) partij van deze Overeenkomsten is.

26. GEHELE OVEREENKOMST, WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN

U begrijpt deze Overeenkomsten volledig en stemt ermee in dat U aan deze Overeenkomsten bent gebonden, ook wanneer deze incidenteel door Ons worden gewijzigd en/of aangepast. Wij kunnen deze Overeenkomsten op elk moment aanpassen, hetzij door U door middel van een e-mail- of Sms-bericht van de nieuwe voorwaarden op de hoogte te stellen, hetzij door de gewijzigde Overeenkomsten te publiceren op de relevante pagina van de Platformen of op elke andere plaats die u voorbijkomt wanneer u zichzelf toegang verschaft tot de Diensten. Zulke wijzigingen gaan binnen dertig (30) dagen na publicatie in. Indien enige wijziging voor U onacceptabel is, is Uw enige optie om de Overeenkomsten te beëindigen. Wanneer u na de bekendmaking of eventueel na de genoemde periode van dertig (30) dagen doorgaat met het gebruik van de Diensten, wordt uw acceptatie van de wijziging bindend geacht. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om elke keer dat U speelt deze Overeenkomsten en alle eventuele wijzigingen daarop te raadplegen. Deze Overeenkomsten en de documenten waaraan hierin wordt gerefereerd, vertegenwoordigen de volledige en definitieve overeenkomst tussen U en Ons in verband met deze overeenkomsten en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen U en Ons.

27. SPELDIENSTEN

27.1

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Uw gebruik van de Speldiensten. In het geval van enig conflict tussen deze paragraaf 27 en de overige paragrafen van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de overige paragrafen van deze Gebruiksvoorwaarden.

27.3 Regels en procedures van de Speldiensten

U moet de Speldiensten gebruiken overeenkomstig de algemeen aanvaarde spelregels zoals beschreven in de sectie Spelregels en de procedures die uitdrukkelijk uiteengezet zijn in de sectie Spelen van Onze online website bwincasino.be met inbegrip van maar niet beperkt tot de secties Promoties, Toernooien, Speluitleg en spelregels, b'friends sectie, Leren spelen, Tafelinzet, Toernooien, Toernooiregels, Pokeretiquette en alle andere pagina's die specifiek van toepassing zijn op evenementen, spellen of toernooien ('Regels').

27.4 Vals spelen

27.4.1 Beleid ter voorkoming van vals spelen

Wij zetten ons in om oneerlijke praktijken in de Speldiensten te voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot complotten tussen spelers, niet-menselijke spelers (bots), chip-dumping, scripting en andere vormen van ongepast gedrag waardoor bepaalde spelers ten opzichte van de rest een oneerlijk voordeel krijgen (Beleid ten aanzien van oneerlijk spelvoordeel). Wij doen tevens alles wat in ons vermogen ligt om het gebruik te ontdekken en te voorkomen van softwareprogramma's die zijn ontworpen om artificiële intelligentie in te schakelen bij het spelen op onze Platformen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het maken van profielen van de tegenstander, software om vals te spelen en alle andere zaken waarvan Wij menen dat deze U een oneerlijk voordeel geven ten opzichte van spelers die niet van dergelijke programma's of systemen ('AI-software') gebruikmaken. U accepteert dat Wij maatregelen nemen om het gebruik van dergelijke programma's en AI-software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het lezen van de lijst met huidige actieve programma's op de computer van een speler) te ontdekken en te voorkomen, en u gaat ermee akkoord geen AI-software en/of soortgelijke programma's te gebruiken. Wanneer Wij vermoeden dat een speler betrokken is geweest bij praktijken die staan omschreven in clausule 29.4 of een andere praktijk waarvan Wij vinden dat deze niet eerlijk of frauduleus is, dan behouden Wij ons het recht voor om volledig naar Eigen discretie, hun account te blokkeren en permanent beschikbare tegoeden van dergelijke accounts in te houden. Geen speler heeft het recht om van Ons de eisen om stappen te ondernemen tegen spelers die verdacht worden van collusie, vals spelen, scripting of een andere vorm van oneerlijk of frauduleus gedrag. Wij betalen alleen de bedragen terug die verloren zijn door een speler ten gevolge van vals spelen wanneer Wij het gefraudeerde bedrag kunnen terugvinden en toegang hebben tot de betreffende account. Wanneer meer dan één speler het slachtoffer is geworden van de frauduleuze account en Wij kunnen het gefraudeerde bedrag terugvinden, dan worden de resterende tegoeden van de frauduleuze account verdeeld op een pro-rata basis aansluitend bij het verlies van de betroffen spelers.

27.4.2 Collusie en Vals spelen

Er is sprake van collusie wanneer twee of meer spelers proberen om oneerlijk voordeel te verkrijgen ten opzichte van de andere spelers door kennis over hun kaarten of andere info te delen. Een speler die naar onze redelijke mening samenspeelt of probeert samen te spelen met een andere speler terwijl hij/zij gebruikt maakt van de Faciliteiten kan permanent verbannen worden van de Faciliteiten of de software, hun account kan direct gesloten worden en Wij hebben het recht om het resterende tegoed van een dergelijke account te confisqueren. Wanneer U vermoedt dat een speler zich schuldig maakt aan collusie of aan vals spelen, neem dan Contact met Ons op.

27.4.3 Automatische Spelers (bots)

Het gebruik van Bot-softwareprogramma's is verboden en Wij beschouwen het gebruik ervan negatief voor andere spelers. Onze software kan een of alle van de volgende functies uitvoeren om het gebruik van verboden geautomatiseerde programma’s te ontdekken en te zorgen dat Wij een omgeving zonder vals spelen in stand houden voor alle gebruikers: (1) de lijst met actieve toepassingen scannen terwijl U de Voorzieningen gebruikt; (2) de lijst met actieve processen scannen terwijl U de Voorzieningen gebruikt; en (3) de bestanden in Uw programmamappen voor de Voorzieningen en de gebruikte sites scannen om te controleren of alleen 'niet-gehackte' versies van Onze software worden gebruikt. Als een van de hierboven vermelde processen verwijst naar een verdachte toepassing of een verdacht proces, kan Onze software de bestanden scannen die horen bij de verdachte toepassing of het verdachte proces en een 'composite mesh' compileren (een profiel dat karakteristiek is voor de bestanden van de toepassing of het proces) en dit vergelijken met de profielen van bekende verboden geautomatiseerde programma's. Onze software voert geen willekeurige zoekopdracht uit in grote delen van Uw vaste schijf, apparatuur of bestanden en zal geen gegevens naar Ons of een derde doorsturen naast de informatie die nodig is om het gebruik te herkennen van verboden geautomatiseerde programma's zoals hierboven beschreven. Onze software verandert geen bestanden of gegevens op Uw computer of andere apparatuur en zal de werking van Uw toepassingen niet verstoren. U kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van Onze software door Ons softwarepakket van Uw computer te verwijderen. Wij handelen naar legitieme belangen om deze verwerkingsprocessen uit te voeren en Wij trachten een veilig en eerlijk spelplatform te bieden aan al onze Speler. U kunt onze Privacyverklaring hier bekijken.

27.4.4 Chip-dumping

Er is sprake van Chip-dumping wanneer een speler opzettelijk een hand verliest om deze doelbewust aan een andere speler over te dragen. Een speler van wie wij redelijkerwijs vermoeden dat hij/zij zich schuldig maakt aan het dumpen van chips  richting een andere speler terwijl deze gebruikt maakt van de Faciliteiten kunnen voorgoed verbannen worden van de Faciliteiten en hun account kan direct gesloten worden. Als U vermoedt dat een speler gebruik maakt van enige Chip-Dumping dan verzoeken wij u om Contact met ons op te nemen.

27.5 Software

U mag de software die Wij beschikbaar stellen op de Platformen die Wij gebruiken om de Speldiensten te leveren ('Software'), installeren en gebruiken op een vaste schijf of ander opslagapparaat en back-upkopieën maken van de Software, mits het gebruik van de Software en het maken van back-ups uitsluitend bedoeld is voor Uw eigen persoonlijke gebruik van de Speldiensten in overeenstemming met deze Overeenkomsten, en verder, mits de installatie en het gebruik plaatsvinden via een computer of een ander apparaat waarvan U de voornamelijke eigenaar bent. De structuur, organisatie en code van de Software zijn de waardevolle handelsgeheimen van de Groep en/of de bij de Groep aangesloten bedrijven en/of de licentiegevers van genoemde Software. U verkrijgt geen rechten op de Software met uitzondering van het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomsten. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk door de wet is toegestaan, is het U strikt verboden om de Software te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te demonteren of op een andere manier te trachten de broncode te achterhalen van de Software of van enig onderdeel hiervan of om afgeleide werken van de Software te maken, te publiceren of te distribueren, en stemt U ermee in om U van alle bovengenoemde activiteiten te onthouden. U stemt ermee in dat de Software niet wordt verstuurd, overgebracht of geëxporteerd naar enig land of gebruikt wordt op enigerlei wijze die wordt verboden door wetgeving, beperkingen of regelgeving.

27.6 Gedeeld spellen-, tafel- en databaseplatform

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om een gedeeld tafel-, server- en databaseplatform of -systeem te beheren en te gebruiken ('Gedeeld spel-/tafelplatform') waardoor gebruikers van de Speldienst kunnen spelen met spelers die op Onze spellen, tafels en toernooien afkomen vanaf andere websites en merken die werken met hetzelfde Gedeeld spel-/tafelplatform. Als er een Gedeeld spel-/tafelplatform wordt gebruikt, stemt U ermee in dat U aan een dergelijk gemeenschappelijk spel/dergelijke gemeenschappelijke tafels kunt worden toegewezen, naar Ons eigen goeddunken, en dat als U de voorwaarden schendt van één site of merk op het Gedeeld spel-/tafelplatform, Wij U geheel of gedeeltelijk de toegang kunnen ontzeggen tot het gehele systeem zodat U noch via enige site of enig merk noch op het Gedeeld spel-/tafelplatform kunt spelen. Zonder beperking van de restrictie op het bezitten van meerdere accounts bij Ons (zie hiervoor paragraaf 4), kunnen Wij eisen dat U maar één Account hebt op het Gedeelde spel-/tafelplatform indien dit wordt gebruikt.

27.7 Financieren van een speelgeld- en echt-geld-account

'Speelgeld'-saldi hebben geen enkele waarde en worden gescheiden gehouden van 'echt geld'-saldi. Ze zijn niet overboekbaar naar een 'echt geld'-account en zijn niet inwisselbaar voor enige valuta. Wij garanderen niet dat Wij het aantal speelgeldchips dat U in Uw beheer hebt, nauwkeurig bijhouden en Uw speelgeldchips kunnen op elk moment verloren gaan. Verder behouden Wij Ons het recht voor om voor speelgeldaccounts een maximum te stellen aan het aantal chips.

27.8 Schikking van geschillen in het spel

U accepteert en stemt er volledig mee in dat het schudden en delen van de kaarten en andere willekeurig gegenereerde evenementen die binnen de Speldiensten nodig zijn, worden bepaald door 'RNG'-software (Random Number Generator of willekeurige getallen genereren). Als er een verschil is tussen het resultaat in de Software (zoals deze is geïnstalleerd en werkt op Uw hardware) en Onze server, dan zal het resultaat dat wordt weergegeven op Onze server het resultaat van het spel bepalen. Bovendien begrijpt U en stemt u ermee in dat (onder voorbehoud van al Uw overige rechten en rechtsmiddelen) Onze archieven de definitieve autoriteit zijn voor het bepalen van de voorwaarden van Uw gebruik van de Speldiensten, de activiteiten die hieruit zijn voortgevloeid en de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden.

27.9 Spelen om echt geld en toernooivaluta

Indien een spel of toernooi om echt geld alleen beschikbaar is in een valuta die verschilt van Uw Accountvaluta, kan U in sommige gevallen de mogelijkheid worden geboden U in dit spel of toernooi in te kopen in de valuta van het desbetreffende spel of toernooi. Een dergelijke buy-in zal (evenals alle eventueel daaruit voortvloeiende winsten) onderworpen zijn aan de voorwaarden en plaatsvinden tegen de Wisselkoersen die Wij op het moment van de buy-in aanbieden. Zie Valuta omrekenen en Veelgestelde vragen voor meer informatie. In alle andere gevallen zal U alleen worden toegestaan weddenschappen aan te gaan of in te zetten in Uw Accountvaluta.

28. LIDMAATSCHAP VAN ONS VIP-PROGRAMMA

Wij kunnen de voorwaarden van elk lidmaatschap van Ons VIP-programma op elk moment aanbieden, intrekken, herroepen en/of wijzigen. Om alle twijfel te vermijden, merken Wij hier op dat toekenning van het lidmaatschap van Ons VIP-programma uitsluitend ter beoordeling van Ons is en dat Uw status als lid van Ons VIP-programma op elk gewenst moment door Ons kan worden gewijzigd.

DRUK DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AF EN BEWAAR DEZE VOOR LATER. BOVENDIEN STELLEN WIJ VOOR DAT U ALLE TRANSACTIEAFSCHRIFTEN EN SPELREGELS AFDRUKT EN BEWAART VOOR ZOVER VAN TOEPASSING OP UW ACTIVITEITEN.

Als U vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Klantenservice.